Składki


UCHWAŁA NR 32/ZO/09
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 19.10.2009 r.
działając na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu PZW
Postanowił :
I. Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2010 roku:
Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych
powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin
1. Wody nizinne:
· składka podstawowa - 116,00 zł
· składka ulgowa 50 % - 58,00 zł
· składka ulgowa 75 % - 29,00 zł
· składka członka uczestnika - 28,00 zł
· składka całoroczna na 1 jezioro - 50,00 zł
(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW Okręgu Koszalińskiego, nie
mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest
wędkowanie wyłącznie z brzegu metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora
dotyczy składka ,pieczęć Koła i podpis Skarbnika.
2. Wody górskie :
· składka podstawowa - 142,00 zł
· składka ulgowa 50 % - 71,00 zł
· składka ulgowa 75 % - 36,00 zł
· składka członka uczestnika - 35,00 zł

3. Składka roczna - licencja na ochronę i zagospodarowanie akwenów będących
łowiskami specjalnymi ( Ostrowiec, Marszewo i Pieńkowo )
a) dla członków Okręgu PZW Koszalin
· z brzegu - 10,00 zł
· z łodzi - 30,00 zł
b) dla członków PZW z innych Okręgów
· z brzegu - 50,00 zł
· z łodzi - 90,00 zł
c) nie zrzeszeni
· z brzegu - 200,00 zł
· z łodzi - 300,00 zł
Utrzymać odpis dla Kół w wysokości 50% wartości sprzedanych składek – licencji na
łowiska specjalne.
Odpis powinien być wykorzystany na utrzymanie porządku, czystości w obrębie
łowiska specjalnego. Wydatki na ten cel powinny być potwierdzone fakturami,
rachunkami szczegółowo opisanymi na odwrocie dokumentu.
4. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW :
· za 1 dzień - 15,00 zł
· za 2 dni (kolejne) - 20,00 zł
· za 3 dni (kolejne) - 30,00 zł
· za 7 dni (kolejne) - 40,00 zł
· za 14 dni (kolejnych) - 50,00 zł