PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA NA 2011 ROK


PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA PZW
W USTRONIU MORSKIM NA ROK 2010


1. Posiedzenia zarządu koła nie rzadziej niż raz w miesiącu i w zależności od potrzeb.
2. W mistrzostwa koła włączyć imprezy majowe organizowane przez Urząd Gminy Ustronie Morskie.
3. Zorganizować VIII międzynarodowe zawody wędkarstwa drużynowego o ile zostaną ujęte w ramach obchodów Dni Ustronia Morskiego.
4. Zorganizować zawody z okazji ‘’dnia dziecka’’ w terminie uzgodnionym z dyrektorami szkół.
5. Zorganizować wspólnie z Zarządem Okręgu odłów kontrolny na jeziorze ’’ Ustroń ‘’ w Strachominie.
6. Czynić starania do likwidacji tratew na jeziorze Ustroń
7. Zorganizować zawody dla Zarządu Koła.
8. W-ce Prezes do spraw sportu i młodzieży zorganizować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół na terenie działania naszego koła (Ustronie Morskie, Tymień) młodzieżowe szkółki wędkarskie.
9. W porozumieniu z Urzędem Gminy Ustronie Morskie, czynić starania do zorganizowania III zawodów morskich ‘’Ustrońska Plaża 2011’’.
10.W uzgodnionym terminie zorganizować wycieczkę wędkarską do Kamienia Pomorskiego