Skład zarządu koła


Prezes koła kol: Tadeusz Kraska Tel:691 670 680
W-ce prezes do spraw sportu i młodzieży kol:Piotr Kwaśniewski tel. 880698164
Skarbnik kol:Eugeniusz Wiśniewski (senior) tel: 609777329
Sekretarz kol:Eugeniusz Czerepaniak,tel: 662 042 239
Gospodarz koła kol:Stanislaw SkrzypkowiakSkład komisji rewizyjnej


kol. Adam Trzeszczkowski
kol. Krzysztof Dyngus